Ceny za usługi prawne świadczone przez naszą Kancelarię nie są z góry określone. Każda sprawa jest inna, dlatego ostateczna kwota należna
z tytułu pomocy prawnej uzgadniana jest z każdym Klientem indywidualnie. Wysokość wynagrodzenia prawnika uzależniona jest od stopnia zawiłości sprawy, nakładu pracy niezbędnej do załatwienia sprawy, terminu w jakim sprawa ma być załatwiona.