NASZA KANCELARIA:


1. Prowadzi bieżącą obsługę firmy.

2. Sporządza i opiniuje dokumentację związaną z działalnością firmy; sporządza projekty regulaminów organizacyjnych i innych aktów wewnętrznych; regulaminów zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników.

3. Negocjuje i sporządza umowy.

4. Reprezentuje Klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej.

obslugaprawnafirm
windykacja

5. Prowadzi windykację należności w postępowaniu monitującym oraz w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i karnym.

6. Wydaje opinie prawne.

7. Prowadzi sygnalizację zmian przepisów prawnych w branżach swoich Klientów. Podejmuje działania w celu identyfikowania problemów prawnych mogących powstać w przyszłości.

8. Sygnalizuje nieprawidłowości w funkcjonowaniu obsługiwanego podmiotu proponując konkretne zmiany.

9. Przygotowuje niezbędną dokumentację oraz doradza w zakresie przekształceń formy prawnej przedsiębiorstwa oraz zmian właścicielskich.

10. Przygotowuje dokumentację na posiedzenia rad nadzorczych
i zgromadzeń wspólników.

11. Przygotowuje dokumentację związaną z wpisami i aktualizacją danych ewidencyjnych i rejestrowych.

12. Zapewnia współpracę z firmami świadczącymi usługi komplementarne (prawnikami zewnętrznymi – specjalistami z danych branż, firmami doradczymi ds. funduszy)

wspolpraca